Start      Styrelsen      Mötesprotokoll       Lokaler       Utlåning               
 
 


Styrelsen för Höken / Mården 2020
Keijo Perkiö - Ordförande

Maria Granström - Sekreterare
 
Frida Alqvist - Kassör
 
 Tarja Yllinen- Ledamot
 
 Helena Sveed - Ledamot
 
 Andreas Åström Furufalk - Ledamot