Snicken
 Häradshövdingegatan 30 B
 
 

Denna lokal är flitigt använd av studiecirklar mm.
 
Den är välutrustad med pelarborrmaskin, bandsåg, träsvarv
Planfräs, kantfräs samt ett stort urval av handverktyg.
 
Nycklar finns hos se länkad pdf fil

Snicken, regler nycklar mm

 
 
Kostnad. Gratis
 
 
  
Bandsåg och spånsugar samt plan & rikthyvel
  
Anslagstavla med lånelistan och nyckel till virkesförrådet
 
Städutrustning!
 
Förvaringshyllor
 
4 hyvelbänkar finns att hålla till att jobba på!
 
ett anta knektar!
 
köksavdelning med skåp för handmaskiner
 
Trälim mm
 
Pelarborrmaskin
 
Plan & rikthyvel!
 
Planslipmaskin!
 
Ordningsregler i snicken!
 
Handmaskiner och tillbehör
 
Handmaskiner
 
verktygssnurra!
 
mer verktyg!
 
verktyg!
 
tvingar, hörselkåpor, hammare!
 
Gratisvirke!
 
Mer gratisvirke!

Detaljerad inventarielista
 

  

Tillbaka