Avtackning av Tommy och Astrid

 
 
Astrid och Keijo
 

          
            Astrid har varit delaktig i kvartersföreningen i ett stort antal år, nu ska hon flytta från området  och avsäger sig
            sin plats i styrelsen, vi tackar Astrid för hennes engagemang under alla dessa år. Hoppas vi finner en lika stor
            eldsjäl som kan fylla din plats!
 

 
Tommy och Gösta
 

            Tommy har varit med i styrelsen från tidernas begynnande, han har gjort oerhört mycket för sina grannar,
            Tommy har tagit hand om uthyrningsrummet, kvarterslokalen, solariet och bastun, han har varit en
            drivande kraft för snickeriets vara.
            Vi i kvartersrådet tackar Tommy för väl genomfört uppdrag inom rådet och önskar honom trevlig
            vistelse på annan ort!

 
           
           
Mer bilder. Klicka här